Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-04-2014

Bij het doen van een verkoop of aankoop via Lesroom e-coin Exchange geeft u aan onderstaande zorgvuldig te hebben doorgenomen, deze begrijpt, en akkoord te gaan en/of te zijn met de hieronder genoemde en geldende voorwaarden op deze website;

 1. De koop en/of verkoop van digitale munten ook wel digitale goederen genoemd betreft goederen zonder vaste waarde. Lesroom e-coin Exchange richt zich specifiek op de digitale munt “bitcoins” deze worden verder in de tekst vernoemd als BTC en/of “litecoins” als LTC.
 2. Voor het handelen/verhandelen dient u dan ook minimaal 18 jaar oud te zijn of toestemming hebben van een ouder en/of voogt. U verklaard door deze voorwaarden te accepteren dat de aangeboden BTC/LTC op legitieme wijze zijn verkregen. U heeft er totaal geen weet van of dat de aangeboden BTC/LTC een illegale herkomst betreft. Mocht er een vermoeden ontstaan dat Lesroom e-coin Exchange wordt gebruikt om illegale producten te laten handelen/verhandelen behoudt Lesroom e-coin Exchange zich het recht om transacties daaraan gelinkt op te schorten totdat de legitimiteit van deze transactie is geverifieerd. Lesroom e-coin Exchange zal indien via een gerechtelijk verzoek medewerking daaraan verlenen.
 3. Lesroom e-coin Exchange gaat er van uit dat het handelen/verhanden verloopt via particulieren en verstrekt daarom standaard geen factuur.
 4. Zakelijke aankoop is wel mogelijk en daar kan indien gewenst een factuur voor worden opgesteld. Echter is voorbelasting aftrekken niet mogelijk.
 5. U bent zich bewust van het gegeven dat de waarde van BTC / LTC sterk kan fluctueren en er is géén garantie voor een waardebehoud in de toekomst.
 6. De digitale producten BTC/LTC dienen binnen circa 5 á 10 minuten na transactie ontvangen te zijn, anders kan Lesroom e-coin Exchange deze niet meer verhandelen/verwerken en vind er geen uitbetaling plaats.
 7. Tijdens het handelen/verhandelen gaat u akkoord met de waarde voor BTC/LTC op het moment van transactie die Lesroom e-coin Exchange heeft bepaald. De koers van BTC/LTC wordt bij elke transactie online opgevraagd. Lesroom e-coin Exchange bepaald daarmee het definitieve transactie bedrag (in € en/of BTC/LTC). De waarde kan tijdens transactie fluctueren dat u daar bewust van bent.
 8. Op het transactie bedrag worden kosten ingehouden van exchange
 9. Het juist overnemen van de door Lesroom e-coin Exchange verstrekte gegevens is uw volledige verantwoordelijkheid. Mocht u teveel hebben overgemaakt naar het Lesroom e-coin Exchange verstrekte adres kan daar in overleg een uitzondering in worden gemaakt.
 10. Een voltooide definitieve transactie in €uro/BTC/LTC kan niet ongedaan worden gemaakt en/of worden terug gedraaid. Het invoeren van de juiste gegevens (bitcoinadres, en ook hoeveelheid) is nogmaals UW EIGEN verantwoordelijkheid. Eventuele schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op Lesroom e-coin Exhange worden verhaald en niet achteraf te corrigeren.
 11. Mocht u betalen via Ideal verschijnt het definitieve bedrag in het overzicht bij uw bank. Lesroom e-coin Exchange heeft geen invloed op eventuele vertraging bij uw bank.
 12. Vanwege fluctuatie in de koersen kunnen BTC/LTC niet worden geretourneerd en/of geruild. U kunt vanwege deze fluctuatie de koopovereenkomst niet ontbinden. Indien u toch de BTC/LTC geretourneerd wilt hebben kunt u deze aanbieden/verkrijgen tegen de dan geldende inkoop/verkoop koers van Lesroom e-coin Exchange. Lesroom e-coin Exchange geeft geen enkele garantie af voor het later kopen/verkopen van uw BTC/LTC of het bedrag dat u er eventueel voor terug ontvangt. Bedragen welke worden teruggestort op onze rekenig door het foutief invullen van gegevens wordt € 15,00 berekend aan administratiekosten deze worden in mindering gebracht bij de nieuwe betaalopdracht.
 13. Het ontvangen en/of leveren van uw BTC/LTC vind plaats door via een opgegeven “bitcoinadres” dmv een ondertekende bitcoin transactie. Wij plaatsen de bitcointransactie direct het BTC/LTC blockchain netwerk op. Lesroom e-coin Exchange heeft geen invloed op de verdere afhandeling op het netwerk en op miners. In het geval dat er uw transactie foutief verloop via het netwerk is Lesroom e-coin Exchange daar niet voor aansprakelijk, maar heeft u wel recht op enige ondersteuning van onze helpdesk.
 14. Bij het annuleren van de transactie door koper/verkoper op de website van Leroom e-coin Exchange wordt de transactie niet uitgevoerd en in de website afgemeld als “betaling geannuleerd” Het annuleren is enkel mogelijk voordat u de BTC/LTC betaling heeft gedaan. Na betaling door de koper/verkoper is de transactie niet meer te annuleren
 15. Het kopen/verkopen van BTC/LTC op de website van Lesroom e-coin Exhange is een werkende verbinding met het internet noodzakelijk. Lesroom e-coin Exchange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een netwerkstoring of onderbreking in uw internetverbinding. Het internetadres van de betaalpagina zal altijd de status tonen van uw aankoop/verkoop. Maak hiervan eventueel een kopie om dit te herladen. Lesroom e-coin Exhange zal de informatie die koper/verkoper op de website achterlaat met de transactie niet met derden delen.